Nederlanders gaan naar stembus

De Nederlanders trekken vandaag naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Concreet gaat het over 570 zitjes in de twaalf Nederlandse provincieraden. Op beleidsniveau is dat van weinig politiek belang, maar het kan wel bepalend zijn voor het overleven van regering-Rutte II.

Om 07u30 zijn in heel Nederland de stembureaus opengegaan. Nog tot 21 uur kunnen de Nederlanders hun stem uitbrengen. Normaal kunnen deze verkiezingen op weinig belangstelling rekenen, omdat weinig Nederlanders wakker liggen van het provinciale bestuur. Bij de vorige verkiezingen in 2011 kwam amper 56 procent van de Nederlanders opdagen.

Nochtans hangt er veel van af. De 570 provincieraadsleden die verkozen worden, kiezen op hun beurt de 75 leden van de ‘Eerste Kamer der Staten-Generaal’ op 26 mei. Dat is de Nederlandse equivalent van onze Senaat.

De Nederlandse ‘Eerste Kamer der Staten-Generaal’ heeft nog heel veel macht. De wetten die door de Tweede Kamer (of het ‘gewone’ parlement) worden goedgekeurd, moeten ook nog eens langs de Eerste Kamer passeren. Een regering wil dus graag een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer.

Daarnaast kunnen de Nederlanders vandaag ook nog hun stem uitbrengen voor de waterschappen. Het bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het is voor de eerste keer dat de provinciale verkiezingen samenvallen met de waterschapsverkiezingen.