Terroristen willen gif in melkpoeder

De Nieuw-Zeelandse politie onderzoekt dreigementen om babymelkpoeder te vergiftigen met pesticiden. De zuivelsector is de belangrijkste economische sector van Nieuw-Zeeland.

In brieven aan onder meer zuivelreus Fonterra wordt gedreigd met het besmetten van babymelk met pesticide 1080 als de overheid tegen maart niet stopt met het gebruik van gif. Het pesticide wordt in Nieuw-Zeeland in de landbouw algemeen gebruikt, tegen onder meer ratten. Volgens premier John Key is de kans dat het dreigement wordt uitgevoerd extreem laag.

Zuivel is erg belangrijk voor de Nieuw-Zeelandse economie en het vertegenwoordigt 29 procent van de export. China is veruit de grootste klant, en is jaarlijks goed voor 10 miljard dollar aan uitvoer.