Voorlopig akkoord Griekenland bereikt

Griekenland en de andere landen van de eurozone hebben een akkoord bereikt over de verdere aanpak van de Griekse schuldencrisis. Tegen maandagavond moet het land een reeks hervormingen voorstellen, die moeten passen in het huidige steunprogramma. Als dat het geval is, kan het programma met vier maanden verlengd worden. Dat heeft de voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem vanavond aangekondigd. 

De hervormingen die maandag moeten worden gepresenteerd, zullen tegen dinsdag geanalyseerd worden door de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Pas daarna wordt bekeken of het programma effectief met vier maanden kan worden verlengd. Het akkoord kwam er na een hele dag van pendeldiplomatie onder leiding van de voorzitter van de eurogroep, Dijsselbloem.

De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt toonde zich tevreden met het resultaat van de vergadering, maar waarschuwde voor overdreven optimisme. "Er blijft nog een belangrijke angel, namelijk dat het akkoord moet goedgekeurd worden in verschillende nationale parlementen", zei hij. Volgens Van Overtveldt blijven verschillende van zijn meer ervaren collega's in de eurogroep "achterdochtig" ten aanzien van de engagementen die Griekenland is aangegaan.

De minister benadrukte dat de Griekse regering, die sinds eind januari geleid wordt door het linkse Syriza, zich ertoe verbindt al haar financiële verplichtingen na te komen. "Er is dus geen sprake van een schuldkwijtschelding of -herschikking." De Grieken zullen reeds besliste maatregelen evenmin terugschroeven. Het voorlopige akkoord spreekt niet over extra geld voor Griekenland, maar volgens Van Overtveldt "hebben de Grieken relatief dringend extra geld nodig".