Dossier Terreurdreiging

Jambon bezoekt terreurcentrum FBI

Minister Jambon is in de VS voor de internationale top tegen radicalisering. Maar vanmiddag heeft hij het geheime terrorisme screeningcentrum van de FBI bezocht. Daar verzamelen ze alle gegevens van mogelijke terreurverdachten over de hele wereld, dus ook van Belgen. Weinig mensen mogen daar binnen. Het ligt dan ook op een locatie die de Amerikanen liefst geheimhouden.