"Bal in kamp Griekse regering"

De Griekse regering krijgt een week de tijd om het huidige financiële steunprogramma te verlengen. Dat heeft Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maandagavond laten verstaan na afloop van een onverwacht snel afgebroken vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden.

Niet veel tijd

Volgens Dijsselboem is het "duidelijk" dat de bal in het kamp van de Grieken ligt. Zij moeten instemmen met een verlenging van het huidige programma en de daarin vervatte voorwaarden voor financiële ondersteuning. Veel tijd heeft de regering in Athene daarvoor niet. "We hebben deze week nog, maar dat is het wel zo ongeveer", zo voegde Dijsselbloem er aan toe. Een eventueel Grieks verzoek moet eerst onder de loep genomen worden door experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Pas nadien zouden de ministers van Financiën van de eurolanden opnieuw kunnen bijeenkomen. Binnen het kader van een verlenging van het programma, dat eind deze maand verstrijkt, kan er dan gepraat worden over versoepelde maatregelen, aldus Dijsselbloem.

Syriza

Met deze stellingname zetten de eurolanden de Griekse regering het me op de keel. De nieuwe, door de linkse partij Syriza gedomineerde regering wil immers niet weten van een voortzetting van het huidige programma en wil zelfs een aantal maatregelen terugschroeven. Tegelijkertijd blijft de regering echter aangewezen op financiële ondersteuning.

Van Overtveldt

"Er blijven mogelijkheden om tot een vergelijk te komen, maar het is duidelijk dat de Griekse regering een stap moet zetten in de richting van de eurozone", reageerde de Belgische minister Johan Van Overtveldt na afloop van de vergadering. Volgens hem bestaat er "een vrij grote consensus dat dit de enige manier is om vooruitgang te boeken".