Werkloosheid vaak aan basis zelfdoding

Het fenomeen werkloosheid zou jaarlijks aan de basis liggen van zo'n 45.000 zelfdodingen in 63 verschillende landen. Dat blijkt uit een onderzoek van Zwitserse wetenschappers. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Psychiatry.

Voor de studie werd in 63 landen gekeken naar de overlijdens- en zelfmoordgegevens voor de periode tussen 2000 en 2011. Die periode werd aanvankelijk gekenmerkt door een relatieve welvarendheid, nadien gevolgd door een sterke instabiliteit als gevolg van de uitbraak van de banken- en financiëncrisis in 2008.

Over de hele periode werden jaarlijks gemiddeld 233.000 zelfdodingen opgetekend in de referentielanden. Een vijfde daarvan - zo'n 45.000 gevallen - is volgens de wetenschappers toe te schrijven aan werkloosheid. De crisis van 2008 heeft een directe impact gehad op het aantal zelfdodingen, aldus de onderzoekers. Ze constateerden verder dat vrouwen en mannen even kwetsbaar zijn voor de gevolgen van werkloosheid. Dichtbevolkte landen als China en India werden niet in de studie opgenomen.

De onderzoekers wijzen op de noodzaak om specifieke preventiemaatregelen uit te werken voor werklozen en zich niet louter te concentreren op de negatieve gevolgen van de economische crisis.