Klimaatgesprekken gestart in Genève

De voorbereidingen op de eenentwintigste klimaattop van de Verenigde Naties zijn vandaag van start gegaan in Genève, in Zwitserland. Tijdens verschillende conferenties wordt deze week een basistekst opgesteld voor de klimaattop van Parijs, eind dit jaar. Bedoeling is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde af te remmen tot op maximaal 2 graden Celsius.

De vorige VN-klimaattop vond plaats in Lima, Peru, waar er uiteindelijk een slottekst werd opgesteld en een wettelijk bindende verdragstekst die de basis vormt voor het akkoord van dit jaar.

"2014 was warmste jaar ooit"

Een van de grootste uitdagingen voor de top in Parijs, waar 195 landen aan deelnemen, wordt volgens de Belgische overheidswebsite klimaat.be, de verdeling van de inspanningen tussen de ‘oude’ industrielanden en de opkomende economieën, die tot heden geen internationale verplichtingen hebben om hun emissies te beperken.

Tijdens de conferentie die gisteren plaatsvond, zei de huidige voorzitter van de onderhandelingen, de Peruviaanse minister van Milieu Manuel Pulgar-Vidal, het volgende: “Het jaar 2014 was het warmste jaar ooit: we moeten deze week met verantwoordelijkheidszin handelen. Ik vraag jullie om efficiënt en met gevoel voor compromis te werk te gaan.” Bovendien zei hij ook nog dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde team dat zich inzet voor dezelfde planeet.