25 jaar geëist tegen pedopater

In het Canadese Iqualuit heeft de openbaar aanklager op het proces tegen Eric Dejaeger 25 jaar cel geëist tegen de voormalige katholieke priester van Belgische afkomst. De verdediging vraagt 12 jaar cel. Verwacht wordt dat de Canadese rechter Robert Kilpatrick zich binnen de twee weken zal uitspreken.

De 67-jarige Dejaeger stond terecht voor het seksueel misbruik van kinderen in het Canadese Igloolik, meer dan dertig jaar geleden. Hij werd in september schuldig bevonden aan 24 aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen. Bij de start van het proces pleitte Dejaeger al schuldig aan acht aanklachten. Het proces duurde in totaal tien maanden. Afgelopen week volgden, naar Canadese gewoonte, nog enkele hoorzittingen waarop achttien slachtoffers aan het woord werden gelaten over de impact van de feiten. Zij getuigden maandag en dinsdag over de fysieke, emotionele en financiële gevolgen van het seksueel misbruik op hun leven. Velen kampen met nachtmerries, depressies en tal van drugs- en/of alcoholverslavingen. Verschillende slachtoffers verklaarden daarnaast alle geloof in de Kerk en in God te hebben verloren, evenals hun respect voor en hun vertrouwen in de autoriteiten en de mensheid.

Pater toont geen spijt

Vervolgens kwamen ook de openbaar aanklager en de verdediging aan het woord. Openbaar aanklager Doug Curliss verklaarde in zijn betoog dat er met een veroordeling niet moet worden gestreefd naar rehabilitatie maar naar vergelding en erkenning van de feiten. Hij vroeg aan de rechter om rekening te houden met de verzwarende omstandigheden. Zo waren de meeste slachtoffers jonger dan achttien jaar oud, ging het misbruik jarenlang door en hadden de feiten een zware impact op het leven van de slachtoffers. Curliss wees er voorts op dat de Dejaeger geen spijt heeft getoond. De openbaar aanklager eist 25 jaar cel. De advocaat van Dejaeger, Malcolm Kempt, vroeg op zijn beurt twaalf jaar cel, eveneens in vermindering gebracht met de periode van de voorhechtenis. Hij voerde aan dat in het verleden in Canada zedendelinquenten met zwaardere feiten op hun kerfstok al lichtere straffen kregen dan 25 jaar opsluiting. 

Dejaeger toonde tijdens de hoorzittingen geen emotie en liet zich slechts één enkele keer horen om zich bij de slachtoffers, hun familie en zijn eigen familie in België te verontschuldigen. Hij onderging inmiddels naar eigen zeggen een intensieve therapie en beloofde om nooit meer te hervallen.