Reynders haalt uit naar Rusland

Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders roept alle partijen die bij het conflict in Oost-Oekraïne betrokken zijn op om het puntenplan dat in het protocol en het memorandum van Minsk werd overeengekomen "loyaal uit te voeren". Dat doet hij in een schriftelijke reactie op de opflakkering van het gewapende geweld in Oost-Oekraïne.

Daarnaast vraagt Reynders aan het leiderschap van de Russische Federatie "om zijn onmiskenbare invloed die het op de zelfverklaarde overheden en gewapende rebellen heeft, daadwerkelijk uit te oefenen". "Nooit eerder in dit conflict stonden de aangegane engagementen van de partijen in zulk een schril contrast met de werkelijke situatie", aldus de minister.

Hij herinnert er tot slot aan dat er geen sprake kan zijn van een duurzaam staakt-het-vuren zolang ongeregelde gewapende groepen, militair personeel en materieel ongehinderd de conflictzone blijven binnenstromen.