'Doomsday Clock' op 3 voor 12

In 30 jaar tijd stond de mensheid nooit dichter bij een fatale kernoorlog of allesvernietigende ramp dan op dit moment. Een internationale groep wetenschappers heeft de ‘Doomsday Clock’, die het risico op het einde van de mensheid aangeeft, op drie voor twaalf geplaatst.

Het ‘Bulletin of Atomic Scientists’, een groep van wetenschappers met onder meer zeventien Nobelprijswinnaars, komt elk jaar bijeen om het leven op aarde te evalueren.  Sinds 1947 geeft deze groep op de zogenaamde ‘Doomsday Clock’ of ‘Doemdagklok’ aan hoe groot het risico op een grote catastrofe.

Naargelang de situatie van onze planeet en de beslissingen die wereldleiders nemen, wijzigt de groep wetenschappers de stand van de klok. Dit jaar hebben ze de ‘Doomsday Clock’ op drie voor twaalf gezet. In dertig jaar tijd stond de klok nooit zo dicht bij 12 uur. De laatste verandering dateert van drie jaar geleden.