Veiligheidsraad tegen Palestijnse resolutie

De VN-Veiligheidsraad heeft een Palestijnse resolutie over een vredesakkoord met Israël verworpen. Dat gebeurde met acht stemmen voor, twee tegen en vijf onthoudingen. Om groen licht te krijgen moest de tekst door negen leden worden goedgekeurd.

 

Frankrijk, China en Rusland - alledrie permanente leden van de raad – steunden de resolutie. Australië en de Verenigde Staten, nauwe bondgenoten van Israël, stemden tegen.

 

Het waren de Palestijnen die de tekst maandag hadden bijgesteld en hem ter stemming wilden voorleggen. De amendementen van de resolutie voorzagen dat Oost-Jeruzalem, bezet en geannexeerd gebied, de hoofdstad werd van de Palestijnse staat, ze voorzagen ook een regeling voor de Palestijnse gevangenen, het stoppen van de kolonisering door de Israëli's en het als illegaal bestempelen van de scheidingsmuur die de Israëli's hebben gebouwd.

 

De tekst stelde een vredesakkoord in het vooruitzicht binnen de 12 maanden en het terugtrekken van de Israëlische troepen uit de Bezette Gebieden voor het einde van 2017.