Dan toch akkoord op klimaattop

Op de klimaatconferentie in Lima is uiteindelijk toch een akkoord bereikt over eerste contouren voor mondiaal klimaatverdrag. Het gaat wel maar om vage criteria voor nationale doelstellingen voor CO2-reductie.

Eigenlijk had er vrijdag al een akkoord uit de bus moeten komen, maar vooral China - samen met de VS de grootste CO2-uitstoter - blokkeerde de afgelopen uren een akkoord. 

Volgens China gaf de ontwerptekst het verschil niet weer tussen de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslanden. China vindt dat het zelf een ontwikkelingsland is en dat het daarom minder inspanningen moet doen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Met een aangepast compromisvoorstel heeft de Peruaanse minister van Leefmilieu geprobeerd om een complete mislukking af te wenden. Met succes, dus, want rond zeven uur Belgische tijd bereikten de 195 landen een akkoord.

In het nieuwe voorstel stonden onder andere plannen over steun voor mensen die in nood komen omdat het waterpeil stijgt of over hulp bij mislukte oogsten, iets waar de ontwikkelingslanden op aangedrongen hadden. De passage over uniforme criteria voor het vastleggen van de geplande nationale CO2-reductieverplichtingen werd wel afgezwakt.

Over een jaar is er een grote klimaattop in Parijs. Daar zou een historisch verdrag tegen de klimaatsverandering ondertekend moeten worden. De conferentie in Lima was een voorbereiding op die top.

Het uiteindelijke doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. Daarvoor zouden de emissies wereldwijd met 40 tot 70 procent moeten teruggedrongen worden tegen 2050, en tot nagenoeg nul herleid moeten worden tegen het einde van de eeuw.