Kan klimaattop Lima nog gered worden?

Met een aangepast compromisvoorstel tracht de VN-klimaattop in Lima een mislukking nog af te wenden. Na urenlange bilaterale onderhandelingen heeft de voorzitter van de conferentie, de Peruaanse minister van Leefmilieu Manuel Pulgar-Vidal, vanochtend vroeg een nieuw voorstel op tafel gelegd, waarmee het conflict tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden overwonnen moet worden.

Zo werd in het voorstel het punt ‘verliezen en schade door de klimaatveranderingen’ opgenomen, iets waar de ontwikkelingslanden op aangedrongen hadden. Het gaat daarbij om steun voor mensen die in nood komen omdat het waterpeil stijgt of om hulp bij mislukte oogsten.

Pulgar-Vidal schorste de vergadering opnieuw voor een uur, opdat de afgevaardigden uit 195 landen zich konden beraden over het voorstel. De tekst bevat de belangrijkste elementen voor het binnen een jaar geplande wereldwijde klimaatverdrag. De passage over uniforme criteria voor het vastleggen van de geplande nationale CO2-reductieverplichtingen werd afgezwakt.