Regering wil Israël 'joodser' maken

De Israëlische regering heeft vandaag een omstreden wetsontwerp goedgekeurd waarin het joodse karakter van het land versterkt wordt. Na hevige debatten stemden 14 van de 22 ministers voor de tekst.

Het parlement moet nu nog zijn goedkeuring geven aan de tekst, waarin Israël niet langer omschreven wordt als een "joodse en democratische" staat, maar als "de nationale staat van het joodse volk". Het voorstel was op heel wat weerstand gestuit, omdat het volgens critici de rechten van de Arabische minderheid in Israël inperkt. Gevreesd wordt dat de huidige spanningen in het land daardoor alleen maar zullen toenemen.

Daarnaast wijzen heel wat juristen er in het land op dat het democratische karakter van Israël dreigt te worden verzwakt. Onder meer minister van Justitie Tzipi Livni stemde daarom tegen het voorstel.

Premier Benjamin Netanyahu had voor de start van de ministerraad al gereageerd op de kritiek. "Er zijn er die willen dat het democratische karakter groter is dan het joodse, en er zijn er die willen dat het joodse karakter groter is dan het democratische. In de wet die vandaag wordt voorgesteld staan de twee principes op gelijke hoogte", verklaarde hij.