Britten mogen EU later betalen

Groot-Brittannië krijgt negen maanden uitstel om zijn nabetaling van 2,1 miljard euro aan de Europese begroting te voldoen. Daarover hebben de Europese ministers van Financiën vandaag een compromis bereikt.

Met het uitstel komen de ministers tegemoet aan een Britse forcing. Op een Europese top had premier David Cameron twee weken geleden immers moord en brand geschreeuwd toen bleek dat Londen als gevolg van een herziening van de nationale bijdragen een extra factuur van 2,1 miljard euro moest ophoesten tegen 1 december. Ook Nederland (642 miljoen euro) en enkele andere landen moesten met extra geld over de brug komen, op straffe van achterstandsinteresten.

Vandaag stemden de ministers ermee in dat de Britten, de Nederlanders en de andere betrokken landen de mogelijkheid krijgen om de betalingen in schijven te storten, met 1 september 2015 als uiterste betalingsdatum. "Een groot succes", reageerde de Britse minister George Osborne. Hij deelde mee dat Londen zal betalen in twee schijven in de tweede helft van het jaar.Voor de Britse parlementsverkiezingen in mei wordt dus geen geld overgemaakt.

Osborne claimde bovendien dat hij de factuur had gehalveerd tot zo'n één miljard euro. De minister rekende gemakshalve wel de traditionele Britse korting op de nationale bijdrage mee. Bevoegd eurocommissaris Kristalina Georgieva erkende echter dat de hogere bijdrage voor de Britten ook een hogere korting in de hand werkt en dat die korting effectief volgend jaar van toepassing is. Georgieva beklemtoonde wel het uitzonderlijke karakter van de situatie.

Elk jaar worden de bijdrages aan de Europese begroting op het einde van het jaar herzien in functie van schommelingen in het bruto nationaal inkomen van de lidstaten. Het ene jaar moet een regering wat bijbetalen, het andere jaar krijgt ze wat terug. Doorgaans zijn dat routineklusjes die zich ver van de media en de politici afspelen. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om amper 360 miljoen euro. Echter, als gevolg van een nieuwe methodologie stond er dit jaar plots 9,5 miljard euro op het spel. Bovendien bleek er slechts zes weken tijd om de factuur te regelen.

Georgieva gaat nu op vraag van de ministers een voorstel uitwerken om een herhaling van dergelijke scenario's te voorkomen. In dat voorstel wordt voorzien dat in schijven kan betaald worden wanneer er zich buitengewone omstandigheden voordoen.

Landen als België, Frankrijk en Duitsland hadden dit jaar baat bij de herberekening. Zo krijgt België 170 miljoen euro terug. Dat bedrag blijft overeind, maar wordt later uitgekeerd. Het geld was hoedanook nog niet ingeschreven in de begroting, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, waar de ontvangst van één miljard euro uit Brussel reeds is opgenomen in de ontwerpbegroting voor volgend jaar.

Intussen stapelt de Europese Unie bij gebrek aan voldoende kredieten al jaren onbetaalde facturen op. In ruil voor de toegift  wordt van de Britten dan ook enige inschikkelijkheid verwacht wanneer de lidstaten en het Europees Parlement volgende week onderhandelingen aanvatten over de amendering van de begroting voor dit jaar en de ontwerpbegroting voor 2015.