"Dit is heel alarmerend rapport"

Volgens VTM-weervrouw Jill Peeters is het nieuwe klimaatroppaort “heel alarmerend” en “drukt het ons met de neus op de feiten”. Anderzijds is het rapport ook hoopvol: de kennis en de technologie om de klimaatsopwarming tegen te gaan, zijn aanwezig maar er moet wel nu iets mee gebeuren. Het klimaatrapport zal nu als basis dienen voor de grote klimaatonderhandelingen die er aankomen.