Kerk wil meer openstaan voor homo's

De katholieke kerk is niet gekant tegen het legaliseren van homo's die samenwonen, zolang er geen gelijkstelling met het huwelijk is. Dit heeft de aartsbisschop van Boedapest Peter Erdö vandaag gezegd op de bisschoppensynode. Erdö is de voorzitter van de Europese Bisschoppenconferentie.

"De kerk is tegen het gebruik van dezelfde terminologie voor homoseksuele en heteroseksuele verbintenissen", zei aartsbisschop Bruno Forte achteraf op de persconferentie. "Dit gezegd zijnde, lijkt het me duidelijk dat mensen in verschillende ervaringen rechten hebben die bescherming verdienen", aldus de monseigneur in een verwijzing naar het samenwonen van mensen van hetzelfde geslacht. Een "mogelijke codificering" van die rechten is een "kwestie van fatsoen en eerbied voor de menselijke waardigheid", aldus Forte die door paus Franciscus is benoemd tot speciaal secretaris van de synode.

"De kwestie van de homoseksualiteit vereist volgens de synodevaders verdere reflectie", las rkk.nl in het rapport van de Hongaarse kardinaal Peter Erdö. De deelnemers geven in het rapport aan dat homoseksuele personen over talenten beschikken die ze de christelijke gemeenschap kunnen aanbieden. Een pastorale handreiking naar hen is een belangrijke, educatieve uitdaging, zegt het rapport volgens rkk.nl. Over ongehuwd samenwonen zegt het document volgens de katholieke website dat "dit sociaal verschijnsel wellicht voortkomt uit bindingsangst, maar ook om te willen wachten met trouwen op bestaanszekerheid zoals een vaste baan en een inkomen".

Volgens het Nederlandse Katholiek Dagblad heeft de Belgische aartsbisschop André-Jozef Léonard gezegd dat er op de synode "eensgezindheid is over de essentiële punten".