Humanitaire hulp heeft limiet bereikt

Bij gebrek aan fondsen heeft de internationale humanitaire hulp zijn limieten bereikt, terwijl anderzijds de noden exponentieel toenemen ten gevolge van de toenemende conflicten en natuurrampen. Dit heeft de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, Antonio Guterres,  gezegd.

Op een persconferentie in Genève brak Guterres een lans voor de oprichting van een 'super noodfonds' bij de VN om meer middelen te kunnen inzetten voor humanitaire crisissen van niveau 3 (of de meest urgente zoals Syrië of Irak momenteel). De financiering van dit fonds zou moeten gebeuren via verplichte bijdragen van de lidstaten van de volkerenorganisatie, zoals dat nu ook het geval is voor vredesoperaties.

De VN beschikken nu al over een noodfonds voor humanitaire operaties, maar dit wordt via vrijwillige bijdragen gefinancierd. Het is aldus ontoereikend om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende noden.

Guterres wil ook dat het geld voor ontwikkelingssamenwerking, dat tien keer meer is dan voor noodhulp, ook voor humanitaire operaties wordt aangewend.