Geen nieuw Belgisch geld in klimaatfonds

Op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York heeft aftredend premier Elio Di Rupo gezegd dat België nog steeds voorstander is van ambitieuze doelstellingen op vlak van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar heeft daarbij geen vers geld van ons land voor klimaathulp beloofd. Frankrijk en Duitsland deden dat wel, zij beloofden elk een miljard euro vrij te maken voor het groene klimaatfonds van de VN. Dat fonds wordt gebruikt om ecologische investeringen in ontwikkelingslanden te financieren en zo de klimaatimpact van de industrialisatie zo beperkt mogelijk te houden.

 Di Rupo zei wel dat hij nog steeds hoopt dat er een oplossing wordt gevonden onder de verschillende entiteiten van het land. "De economische en financiële crisis hebben de strijd tegen de klimaatsverandering naar het achterplan verdrongen. Dat is gevaarlijk want onze planeet is aan het einde van haar krachten", zo verklaarde Di Rupo.

België liep overigens een aanzienlijke achterstand op wat betreft de betalingen aan het klimaatfonds. Zo beloofde de federale regering ten tijde van Yves Leterme om tussen 2010 en 2012 150 miljoen euro te storten, maar tot hiertoe kwam daarvan nog maar slechts 92 miljoen in het fonds terecht.