Akkoord over heropbouw Gaza

Israël en de Palestijnse Autoriteit hebben samen met de Verenigde Naties een akkoord bereikt over de wederopbouw van de door de recente oorlog zwaar verwoeste Gazastrook. De VN zal daarbij toezicht houden op de wederopbouw.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat al het nodige werk in de Gazastrook kan plaatsvinden en omvat ook een deelname van de privésector in Gaza en een belangrijke rol voor de Palestijnse Autoriteit, zo verklaarde VN-gezant Robert Serry dinsdag.

Israël laat momenteel enkel de import toe van consumentengoederen in Gaza, maar houdt streng toezicht op de toevoer van bouwmaterialen uit vrees dat de materialen door Hamas zullen worden ingepalmd en gebruikt voor het bouwen van onder andere tunnels. Volgens Serry zal de VN erop toezien dat de geleverde bouwmaterialen enkel voor burgerdoeleinden worden aangewend.

De Palestijnse Autoriteit schat dat de wederopbouw van Gaza zo'n 7,8 miljard dollar zal kosten. Op 12 oktober vindt in Caïro een donorconferentie plaats voor de heropbouw van Gaza. Volgens Serry zijn bij het conflict ongeveer 18.000 huizen vernield, waardoor 100.000 mensen dakloos zijn geworden. Wanneer met de wederopbouw wordt aangevangen, is voorlopig niet duidelijk.