10% rijkste Fransen woont in België

De rijkste 500 Franse families hebben onder meer via 54 holdings 17 miljard euro in België geparkeerd. Dat blijkt uit onderzoek van De Tijd en L'Echo. Van de top 100 is een vijfde op een of andere manier aanwezig in ons land. Tien procent van die top is ondertussen al in België gedomicilieerd, onder meer om aan de Franse vermogensbelasting te ontsnappen.

Hoeveel van de 250.000 Fransen in België hier als fiscaal vluchteling zijn neergestreken, is officieel niet bekend. Het Franse consulaat publiceerde in april een studie over de Franse gemeenschap in België. Daarin werd opgemerkt dat het aantal Fransen dat om fiscale redenen naar ons land is verhuisd zeker minder dan 1.000 bedraagt. Het tijdschrift Juliette & Victor, dat zich op Fransen in ons land richt, sprak dat tegen en schoof een cijfer van 5.000 naar voren.

Toen eind 2012 uit onderzoek van De Tijd bleek dat de Franse miljardair Bernard Arnault via een rist postbusvennootschappen miljarden in ons land had geparkeerd, kwam er een hele discussie op gang over België als fiscale vluchtroute. Om zicht te krijgen op de omvang van het fenomeen gingen De Tijd en L'Echo na hoeveel van de rijkste 500 Fransen intussen naar België zijn verkast of via ons land hun vermogen optimaliseren. De resultaten zijn opmerkelijk. Arnault is duidelijk slechts het topje van de ijsberg. De top 500 heeft samen een slordige 17 miljard in België geparkeerd.