Politici tevreden met portefeuille Thyssen

De kogel is door de kerk: Marianne Thyssen krijgt binnen de Europese Commissie de bevoegdheden Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Heel wat politici vinden dat een mooie post voor Marianne Thyssen. 

"Sociale dumping verhelpen"

Sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt reageerde alvast positief op de bevoegdheid van Thyssen in de commissie-Juncker. "Ze kan de eurocommissaris worden die sociale dumping de wereld uit helpt."

"Nu Thyssen bevoegd wordt voor sociale wetgeving, mag ze werk maken het installeren van een Europees minimumloon in heel Europa", zegt Van Brempt. Een minimumloon voor elke werknemer in de Europese Unie was een van de strijdpunten van de sociaaldemocraten in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei.

Prioriteit Thyssen ligt bij jobs

Ook de CD&V is opgetogen over de bevoegdheden die Thyssen toegewezen krijgt. "Wij zijn zeer verheugd, zowel voor ons land als voor onze partij, dat Marianne deze invloedrijke functie kan opnemen."

Coformateur Kris Peeters verklaart dat de portefeuille op het lichaam van Thyssen geschreven is. "Het is een belangrijke bevoegdheid voor een Belgische eurocommissaris. Ik twijfel er niet aan dat Marianne dat goed zal doen."

"Zowel tijdens de verkiezingscampagne, als daarna tijdens de Vlaamse en federale onderhandelingen, hebben wij duidelijk gemaakt dat onze absolute prioriteit bij jobs ligt. Bestaande jobs veiligstellen, nieuwe jobs creëren, dat is de enige weg om economische groei te combineren met sociale vooruitgang. Europa speelt daarin een steeds belangrijkere rol. Marianne Thyssen zal de volgende jaren een essentiële rol spelen als het sociale gelaat van Europa", zegt Wouter Beke.

"Belangrijke opdracht"

Marianne Thyssen zelf was ook tevreden met haar nieuwe post. Dat verklaarde ze zelf tijdens een interview aan VTM NIEUWS-correspondent Jelle Frencken. “Werkgelegenheid gaat 500 miljoen Europeanen aan. Dan kan je moeilijk zeggen dat het geen belangrijke opdracht is.”