Reddingsmissie Foley mislukte

Voordat de Islamitische Staat de Amerikaanse journalist James Foley onthoofdde, heeft de terreurorganisatie nog losgeld gevraagd aan de Amerikaanse overheid. De IS vroeg miljoenen dollars in ruil voor Foley, maar de Verenigde Staten weigerden losgeld te betalen. De Amerikaanse overheid betaalt nooit voor gijzelaars.

Het Amerikaanse leger heeft deze zomer nog wel geprobeerd om Amerikaanse gijzelaars, waaronder Foley, te bevrijden uit handen van de IS. Dat gebeurde in Syrië met een geheime missie door speciale strijdkrachten, maar die poging mislukte. Eerder had de directer van de Global Post, waar Foley voor werkte, twee jaar lang onafgebroken geprobeerd hem vrij te krijgen.