Ebola in Liberia: 90 dagen noodtoestand

De president van Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen om de uitbraak van ebola tegen te gaan. Ze zegt dat de epidemie een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt en dat de maatregel nodig is om de burgers in Liberia te beschermen. Zo blijven onder meer scholen gesloten, moeten mensen verplicht thuisblijven en kunnen  openbare plaatsen gedesinfecteerd worden. De noodtoestand geldt 90 dagen.

Liberia is zwaar getroffen door de epidemie, net als Sierra Leone en Guinee. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het dodental opgelopen tot 932. Het WHO bekijkt of het wereldwijd de noodtoestand moet afkondigen.

Amerika in hoogste staat van paraatheid

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten staan intussen in hoogste niveau van paraatheid om beter te kunnen reageren op de ebola-uitbraak. Het is voor het eerst sinds 2009 dat er wordt overgegaan tot het hoogste niveau. Toen was dat voor de griep H1N1, ofwel de vogelgriep.

President Obama laat ook nog weten dat het te vroeg is om een experimenteel medicijn in te zetten voor mensen die getroffen zijn door ebola in Afrika. Twee Amerikanen die het dodelijke virus hebben opgelopen, kregen het wel toegediend. Ze hebben er goed op gereageerd.