Nu ook vrouwen als bisschop in Engeland

In de Kerk van Engeland, dat is de Engelse afdeling van de Anglicaanse Kerk, mogen nu ook vrouwen bisschop worden. Dat is beslist op de Algemene Synode in York, een bijeenkomst van leden van de Kerk van Engeland. Met de beslissing komt een einde aan één van de langst durende disputen binnen de Kerk van Engeland. Twintig jaar geleden werd beslist dat vrouwen er priester mochten worden. Twee jaar geleden kwam het al eens tot een stemming over de vraag of ze ook bisschop mochten worden. Het voorstel kreeg toen geen twee derde meerderheid achter zich. Nu dus wel.

Onder andere in de Anglicaanse Kerk in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland mogen vrouwen al langer bisschop worden.