Zoveel verdien je als startende werknemer

Een schoolverlater die aan zijn eerste job begint, verdient gemiddeld 2.195 euro bruto per maand. Dat komt neer op een bruto basisjaarloon van 26.337 euro. Afhankelijk van de behaalde opleidingsgraad zijn er grote verschillen op het vlak van inkomen. Dat blijkt uit een analyse van Acerta, die bij meer dan 40.000 werkgevers gegevens verzamelde. 

Een schoolverlater met een universitair diploma die aan zijn eerste job begint, verdient gemiddeld 2.426 euro bruto. Dat is 10 procent meer dan het gemiddelde van 2.195 euro. Starters met een diploma hoger niet-universitair onderwijs verdienen gemiddeld 4,5 procent meer dan het gemiddelde. Wie enkel over een diploma lager middelbaar onderwijs beschikt, moet het stellen met gemiddeld 1.830 euro of 16 procent minder dan het gemiddelde. 

Vraag naar arbeiders is groot 
Naast het opleidingsniveau, speelt ook de arbeidsmarkt een belangrijke rol. De vraag naar (on)geschoolde arbeiders blijft bijvoorbeeld zeer groot. Bovendien verdient een startende geschoolde arbeider meer dan een startende bediende van hetzelfde studieniveau. “Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bijvoorbeeld uit STEM-richtingen, zijn meer gegeerd dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma. En dus worden die eerste meteen ook beter betaald”, legt Dirk Wijns, director van Acerta Consult, uit.

Vrouw benadeeld van bij start
De loonkloof tussen mannen en vrouwen manifesteert zich al van bij het begin. Als arbeider is het verschil het best zichtbaar: vrouwen verdienen in deze sector bijna 10 procent minder. 

“Zelfs met eenzelfde opleidingsniveau krijgen vrouwen minder. Er zijn veel verklaringen mogelijk voor dit verschil: het is mogelijk dat vrouwen reeds bij de keuze voor de opleiding kiezen voor opleidingen die minder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Of dat ze kiezen voor functies die minder goed verloond worden”, zegt Wijns. 

Toch zijn er ook uitzonderingen op de regel: vrouwelijke loopbaanstarters in de social profit verdienen net meer dan hun mannelijke collega’s. 

Controleer hier of jouw loon voldoende hoog is: