Zoveel duurder is Belgische supermarkt

Vorig jaar betaalden Belgische consumenten voor identieke producten gemiddeld 13,4 procent meer in de supermarkt dan in Duitsland, 12,9 procent meer dan in Nederland en 9,1 procent meer dan in Frankrijk. Het gaat dan vooral om merkproducten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium.

Ten opzichte van een vorige analyse in 2013 zijn de verschillen in prijsniveaus nog toegenomen. Alleen verse groenten en fruit, die niet in de analyse zijn opgenomen, zijn gemiddeld goedkoper bij ons dan in de buurlanden.

De prijsverschillen met de buurlanden worden in de hand gewerkt door minder gunstige aankoopprijzen en -voorwaarden, onder meer door de relatief kleine omvang van ons land.

Daarnaast zijn er hogere belastingen en hogere loonkosten, al worden die laatste gecompenseerd door een hogere productiviteit per werknemer. Ook de beperkte schaalvoordelen vormen een verklaring.