Zo wil Weyts welzijn van dieren verbeteren

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft met slachthuisfederatie FEBEV een hoop maatregelen klaar om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te verbeteren. Er komt onder andere meer cameratoezicht en de toezichthouder voor het dierenwelzijn in de slachthuizen krijgt een versterkte rol. Nog voor eind 2017 moeten alle slachthuizen doorgelicht zijn door een onafhankelijke externe partner, dat meldt minister Weyts.

Enkele weken geleden werd Vlaanderen opgeschrikt door schokkende beelden van zware dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt. Weyts liet het slachthuis twee weken lang sluiten en legde een hele hoop voorwaarden op voor de heropening. De N-VA-minister wilde ook meteen de hele sector onder de loep nemen.

"Het schandaal in Tielt moet een stapsteen worden om het dierenwelzijn in alle slachthuizen te versterken", zegt hij. De minister heeft nu met slachthuisfederatie FEBEV (Federatie Belgisch Vlees) maatregelen klaar.

"Ik ben blij dat de sector meestapt in dit verhaal, met concrete maatregelen om het dierenwelzijn te versterken. Het schandaal in Tielt was een smet op het blazoen van alle slachthuizen. De sector heeft dus zelf alle belang bij een grondige doorlichting", aldus minister Weyts.

Maatregelen
Er komt meer cameratoezicht op strategische locaties voor het dierenwelzijn (de losplaats, de stalomgeving, de drijfgang, de verdoving en de steekplaats). De 'animal welfare officer' (AWO), de functionaris die binnen het bedrijf toezicht houdt op het dierenwelzijn, krijgt zeker toegang tot alle beelden.

Die AWO krijgt bovendien een sterkere en meer onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Concreet wordt deze AWO een staffunctie. De toezichthouder zal zo deel worden van het management van het slachthuis. Er wordt ook nog bekeken of de toezichthouder een speciaal statuut kan krijgen. De werkgever kan dan geen disciplinaire maatregelen meer nemen als de AWO een geval van dierenmishandeling aan het licht brengt.

Er komen ook meer opleidingen voor slachters, die opleidingen worden gegeven door de Thomas More Hogeschool en de komende maanden worden alle slachthuizen doorgelicht door een onafhankelijke externe partner.