Weggelopen Servisch gezin opnieuw naar gesloten centrum 127 bis

Het Servisch Romagezin dat was weggelopen uit een open terugkeerwoning, is teruggevonden. De moeder en haar vier kinderen moeten nu opnieuw naar de ‘family units’ in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Dat meldt De Morgen.

Het gezin bestaat uit een vrouw en haar vier kinderen. Omdat hun repatriëring niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, kon het gezin niet langer in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel verblijven. Daarom werd het begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT). Bedoeling was dat het gezin daar verder zou worden begeleid met het oog op zijn terugkeer, maar gisteren bleek dat de vrouw en haar kinderen de benen hadden genomen.

Opgepakt
Er is niet actief naar hen gezocht, maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vroeg de lokale politie van Tielt wel om eens te gaan kijken op een aantal adressen waar het gezin vroeger al verbleef. Op een van die oude adressen zijn ze dan opgepakt.

“Het gezin is nu opnieuw onderweg naar het gesloten centrum 127 bis”, zegt de woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken aan De Morgen. “Ze hebben zich immers onttrokken aan hun verwijderingsmaatregel.”