Weer uitkering voor 21 Syriëstrijders

Het gerecht in Vlaams-Brabant en Brussel eist voor meer dan 100.000 euro terug aan uitkeringen, leefloon en kindergeld dat betaald werd aan teruggekeerde Syriëstrijders. Die hebben geen recht op al die vergoedingen als vastgesteld wordt dat ze in Syrië misdaden begaan hebben.

Het afgelopen jaar ging in 80.232 euro naar Syriëstrijders die sjoemelden met werkloosheidsuitkeringen. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg bij justitie.

Volgens de recentste inlichtingen die het Belgische antiterreurorgaan OCAD ontving, zijn al 117 Syriëstrijders of 'foreign terrorist fighters' naar ons land teruggekeerd.

Negentien van hen genoten de afgelopen zes maanden een werkloosheidsuitkering. "Sommige teruggekeerden voldoen aan alle wettelijke voorwaarden: ze zitten niet in de gevangenis, ze hebben zich weer ingeschreven in hun gemeente, ze zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt, ze beantwoorden de oproepen van de diensten voor arbeidsbemiddeling, enzovoort", verklaart Wouter Langeraert van de RVA.

De RVA screent nog een twintigtal uitkeringsdossiers van de ruim 600 mensen in de databank met 'foreign terrorist fighters' die het OCAD bijhoudt. Op basis van de recente screenings van de RVA is nog maar één onrechtmatige uitkering aan het licht gekomen. "En dat ging om een terugvordering voor maar een zestal dagen. We zien dus geen gevallen meer waarin lange periodes van uitkeringen onrechtmatig zijn toegekend."