Wat met militairen als terreurniveau daalt naar 2?

Het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, beslist vandaag of het dreigingsniveau in ons land verlaagd wordt. Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 ligt het niveau op 3 (ernstig). Zo'n daling betekent in principe dat de veiligheidsmaatregelen afgebouwd worden. Maar er gaan stemmen op om de militairen toch te blijven inzetten.

Om 15 uur komt de Nationale Veiligheidsraad, waarin de regering en de top van het veiligheidsapparaat zitten, bijeen. Het OCAD zal er een nieuwe analyse uiteenzetten. Regeringskringen zeggen al een tijdje dat een verlaging er zit aan te komen. Politie en veiligheidsdiensten hebben grote inspanningen geleverd en de dreiging van terreugroep IS, na de val van bolwerken in Syrië en Irak, is fel verminderd.

Het OCAD zal dus een beslissing nemen over het terreurniveau. De kans bestaat dat het algemene dreigingsniveau op 2 wordt gezet, maar voor bepaalde gevoelige plaatsen op 3 wordt gehouden. 

Verdwijnen militairen?
Een daling zou wellicht betekenen dat een aantal veiligheidsmaatregelen die destijds genomen werden, zullen worden afgebouwd of bijgestuurd. Of er dan ook minder militairen op straat zullen ingezet worden, is iets wat het crisiscentrum, de veiligheidsdiensten en de regering samen moeten beslissen. Er gaan geruchten de ronde dat de militairen niet overal zullen verdwijnen.

Waarom net nu?
"Als het dreigingsniveau straks daalt van 3 naar 2 zijn daar bepaalde redenen voor", vertelt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer. "Enerzijds is IS in Syrië en Irak grotendeels verdreven, waardoor de dreiging kleiner is geworden. Een daling wil ook zeggen dat de veiligheidsdiensten hier voldoende indicaties hebben dat het grootste gevaar geweken is."