Waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd

Het KMI verwacht de volgende dagen warm tot zeer warm weer. vanaf dinsdag 23 juli worden maximumtemperaturen voorspeld van meer dan 30 graden C.

Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hittplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan.

De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden. Als dat gebeurt zal dat opnieuw gecommuniceerd worden. 

De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf vandaag vrijdag 19 juli.