Waarom zijn er maar 10% linkshandigen?

Het is vandaag Internationale Linkshandigendag. Een dag die in het leven geroepen werd om aandacht te vragen voor de ongemakken waarmee linkshandigen te maken krijgen. Amper tien procent van de wereldbevolking is links. Maar waarom is dat percentage nu net zo klein?  

Het zijn opvallende cijfers: amper tien procent van de wereldbevolking is linkshandig. Je zou toch zeker verwachten dat de helft van de mensen linkshandig is? Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn daar twee redenen voor: enerzijds wordt het deels bepaald door de genen, maar anderzijds ook door de omgeving waarin je opgroeit.

Samenwerking
Wetenschappers van de Northwestern University hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen de voorkeurshand en het sociale gedrag. Een maatschappij die veel samenwerking vereist, zoals de onze, telt meer rechtshandigen. Dat is duizenden jaren geleden zo gegroeid omdat mensen dan makkelijker gereedschappen konden delen.

“Hoe meer belang er in een samenleving gehecht wordt aan samenwerking, hoe meer de bevolking naar een kant zal neigen”, klinkt het. “Bij mensen heeft dat geresulteerd in een rechtshandige meerderheid, dat is al duizenden jaren zo.”

Gevechtshypothese
Vroeger werd aangenomen dat linkshandigen vaker voorkwamen in competitievere maatschappijen, waar vechten nog belangrijk was voor status en overleving. Dat werd de gevechtshypothese genoemd. Doordat er meer rechtshandige dan linkshandige mensen zijn, weet de rechtshandige door gebrek aan ervaring niet goed hoe hij moet vechten tegen een ‘leftie’. Daardoor werd aangenomen dat de linkshandige de grootste kans had om te winnen, zicht voort te planten en de kans op linkshandige kinderen te vergroten.

Gezondheidszorg
Uit recent onderzoek blijkt echter dat die gevechtshypothese niet klopt, maar dat er wel een verband is tussen het aantal linkshandigen en de gezondheidszorg in een land. De Nederlandse onderzoekster Sara Schaafsma vergeleek daarom van twaalf Westerse landen het percentage linkshandigen met de publieke uitgaven aan gezondheidszorg.

Uit de resultaten blijkt dat een laag niveau aan gezondheidszorg kan leiden tot weinig linkshandigen in een samenleving. Hoe beter de gezondheidszorg, hoe meer linkshandigen. Het is echter nog onduidelijk welke rol gezondheidszorg hierbij speelt”, klinkt het bij Schaafsma. 

Mysterie
We kunnen uiteindelijk aannemen dat de voorkeurshand voor 25 procent genetisch bepaald is. De resterende 75 procent worden bepaald door verschillende factoren: cultuur, maatschappij, zorg en opvoeding spelen mogelijk allemaal een rol. Het mysterie van linkshandigheid is dan ook nog lang niet opgelost.

Door: Gunter Van Stappen