Vorstenpaar en kinderen wonen Te deum bij in Brussel

Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen hebben in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathderaal het Te Deum bijgewoond. De religieuze ceremonie betekent het begin van de festiviteiten voor de nationale feestdag. Het vorstenpaar werd bij aankomst luid toegejuicht en nam na afloop van de plechtigheid ruim de tijd om het talrijk opgekomen publiek te begroeten. Volgens een schatting van de aanwezige politie waren er meer dan duizend mensen opgedaagd om het vorstenpaar en hun kinderen te begroeten.

Het Te Deum werd bijgewoond door ontslagnemend premier Charles Michel en ministers Geens, Reynders, De Crem en Marghem. Ook Kamervoorzitter Patrick Dewael was aanwezig.

In zijn oproep tot het gebed vroeg aartsbisschop Jozef De Kesel om te bidden voor "degenen die ons regeren": "Moge God hen bijstaan en helpen te werken in het belang van iedereen en in het belang van alle gemeenschappen en burgers van dit land. Mogen wij ons zelf ook kunnen engageren voor een meer menselijke en broederlijke samenleving, een samenleving gebouwd op het respect voor de anderen en op de solidariteit met de anderen."