Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie: "Stellen ons vragen bij dossier Steve Bakelmans"

Christian Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop het Antwerpse gerecht is omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen. Bakelmans liep vrij rond omdat zijn verkrachtingszaak in beroep nog moest voorkomen, maar dat sleepte al twee jaar aan. Volgens het Antwerpse hof van beroep was dat te wijten aan onderbezetting. 

"Een week geleden heeft de Hoge Raad een rapport uitgebracht met de oproep om van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit te maken", klinkt het. "Amper enkele dagen later hoorde de Hoge Raad met ontzetting en droefnis van de tragische omstandigheden waarin Julie Van Espen is gestorven. De Hoge Raad nam kennis van het verloop van een lopende gerechtelijke procedure tegenover de vermoede dader over vroegere feiten."

"We stellen ons dan ook vragen bij de manier waarop het gerecht is omgegaan met het dossier Steve B", gaat Denoyelle verder. "Het is de taak van de Hoge Raad om eventuele structurele tekortkomingen op te sporen en verbeteringen voor te stellen. Wij hebben ons dan ook geïnformeerd bij enkele verantwoordelijken van het Antwerpse gerecht, om in te schatten welke initiatieven kunnen genomen worden om de werking van justitie te verbeteren en om dergelijke tragedies in de toekomst te vermijden, in Antwerpen of elders."