Voorstel: "Geen 18 jaar? Geen alcohol"

De Belgische federatie voor wijn en sterkedrank wil alcohol verbieden voor minderjarigen. Nu zijn bier en wijn toegelaten voor jongeren vanaf zestien jaar, sterkedrank mag pas vanaf achttien. De federatie vindt dat onlogisch en onduidelijk.

Wat de minimumleeftijd betreft, wordt er in België momenteel nog een onderscheid gemaakt op basis van productcategorie. Zo is het verboden om gedistilleerde drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min achttienjarigen. Onder gedistilleerde dranken verstaan we onder andere advocaat en likeur. De minimumleeftijd voor bier en wijn bedraagt dan weer zestien jaar. 

De vaak complexe technische verschillen in regelgeving voor bier, wijn en gedistilleerde dranken leidt tot een gebrekkige kennis en naleving van de wet door alcoholverkopers en jonge consumenten. “Daarenboven wordt de indruk gewekt dat consumptie van bepaalde soorten alcohol minder risicovol is dan andere”, klinkt het bij kenniscentrum Vinum Et Spiritus. 

Betere controle
Volgens Vinum Et Spiritus is er nood aan een grondige vereenvoudiging en bijsturing van de bestaande wetgeving en een betere controle op de correcte naleving ervan. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen verschillende soorten alcohol staat volgens de federatie een effectief alcoholbeleid in de weg. De federatie wil de minimumleeftijd voor alle alcoholhoudende producten daarom ook optrekken naar achttien jaar. 

“Een harmonisering van de minimumleeftijd op achttien jaar biedt onmiskenbare duidelijkheid en werkt een betere sensibilisering van jonge consumenten en naleving door verkopers in de hand”, zegt Geert Van Lerberghe, directeur van de sectorfederatie. “In Nederland leidde het verhogen van de leeftijdsgrens van zestien naar achtien jaar al tot een betere naleving”, klinkt het. 

Slechte cijfers
Volgens de federatie liegen de cijfers er dan ook niet om. Maandelijks bingedrinken, waarbij je meer dan zes alcoholische drankjes drinkt in een tijdspanne van twee uur, komt voor bij 34 procent van de zeventien en achttienjarigen. Iedere week belanden daarnaast ook nog eens gemiddeld 33 jongeren tussen zestien en achtien jaar op de spoedafdeling van één van onze ziekenhuizen als gevolg van alcoholvergiftiging.

Horeca Vlaanderen niet akkoord
Horeca Vlaanderen laat in een reactie aan onze redactie weten dat ze niet akkoord gaat met de argumenten die Vinum et Spiritus gebruikt. “Het is een misvatting om de toepassing van de leeftijdsregels te verbeteren door het verhogen van de leeftijdsgrens zelf. Wel moet worden ingezet op sensibilisering en moet het voor jongeren vanzelfsprekend worden dat ze hun leeftijdsbewijs tonen als ze alcohol bestellen”, klinkt het.