Voka: "Verhoog inschrijvingsgeld"

"Hoger onderwijs moet op een slimmere manier gefinancierd worden”, dat zegt werknemersorganisatie Voka aan De Morgen. Het inschrijvingsgeld verhogen kan volgens Voka een oplossing zijn. Want ondanks de hoge kwaliteit van ons hoger onderwijs, ziet Voka "een aantal problemen opduiken".

Voka gelooft niet dat extra overheidsgeld de oplossing is om op een efficiëntere manier de gewenste doelen te bereiken. Meer private middelen, zoals de verhoging van het inschrijvingsgeld, kunnen volgens hen wel een oplossing bieden. Op die manier moet er een relevant onderwijsaanbod, hoger studiesucces, rationalisatie, innovatieve lesvormen, internationalisering, levenslang leren en excellent onderzoek mogelijk zijn.

“Momenteel ligt het inschrijvingsgeld nog erg laag”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Het moet bespreekbaar zijn om die, met de nodige sociale correcties, op te trekken.”

In 2014 werd het inschrijvingsgeld al eens verhoogd. Daardoor betalen ouders of student nu zo’n 906 euro voor een volledig academiejaar.

Universiteiten niet enthousiast
De universiteiten zijn niet meteen enthousiast over het voorstel van Voka. "Wij zijn geen vragende partij", zegt UGent-rector Rik Van de Walle. "De toegang tot het hoger onderwijs mag in geen geval worden beperkt." Ook de Leuvense rector Luc Sels is sceptisch. “Je krijgt zoiets moeilijk verkocht in tijden van economische groei.”

Vandaag ligt de nadruk van de financiering volgens Voka ook te veel op het aantrekken van nieuwe studenten en te weinig op het studiesucces van de studenten. Ook het leerkrediet dient hervormd te worden, zodat studenten sneller heroriënteren.

Door opleidingen met weinig studenten te sanctioneren, kan er ook een rationeler studieaanbod ontstaan, vindt de Vlaamse werkgeversorganisatie. Verdere rationalisering van het studieaanbod moet komen van samenwerking en afspraken tussen onderwijsinstellingen.

Internationalisering
Voka wil ook dat innovatieve lesvormen worden gestimuleerd met financiële incentives en dat het levenslang leren wordt aangemoedigd. Ook moet de overheid instellingen belonen die inzetten op internationalisering door het aandeel mobiele studenten mee te nemen als element in de financiering.