Vlaanderen zet eerste stap naar innovatief onderwijs

Imec, de KU Leuven en de Vlaamse overheid hebben zes projecten geselecteerd waarmee een eerste stap kan gezet worden naar innovatief onderwijs dankzij educatieve technologie. De projecten, die kaderen in de projectoproep Smart Education @ Schools, zijn voorgesteld in Kortrijk. Er komt ook een tweede oproep voor nieuwe projecten.

Met de oproep wil Vlaanderen dat slimme, educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. "De tijd van krijtbord en bestofte bordenwissers ligt al eventjes achter ons", zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). "Technologie vindt zijn weg in de klaslokalen. Dat is ook nodig, want élke leerling krijgt vandaag te maken met technologie en digitale toepassingen."

Technologische oplossingen
"Met Smart Education @ Schools zorgen we er voor dat scholen mee slimme technologische oplossingen ontwikkelen voor uitdagingen in het onderwijs. Hiervoor worden ook de nodige middelen vrijgemaakt", vult Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan.

De zes projecten zijn heel divers en beslaan alle onderwijsniveaus. Met "Smart Symbols" kunnen kleuters geobserveerd worden met een armband met bluetooth zodat hun interesses duidelijk worden. Met "VRkeer" wordt een leermodule ontwikkeld rond verkeerseducatie en fietsen. "Sensei" is dan weer een chatbot die leerlingen helpt bij studie- en examenplanning.

Augmented Reality
Om chemie en fysica, en de daarbij komende abstracte wetenschappelijk begrippen te verduidelijken, worden via "Augmented Reality"-applicaties ontwikkeld binnen het project "SCI-I". KIKS focust op het leren omgaan met klimaatverandering via "artifical intelligence". "VRhoogte", het zesde project, is een opleidingsmodule voor het secundair onderwijs waarbij leerlingen basisvaardigheden voor werk op grote hoogte trainen, zoals hoogspanningsmasten of windmolens.

"De geselecteerde projecten zijn stuk voor stuk gegroeid vanuit noden in het klaslokaal en zijn door de scholen zelf uitgewerkt", zegt Rudy Lauwereins van imec. "Zo garanderen we dat ze echt beantwoorden aan een bestaande vraag. Het is van essentieel belang dat kinderen en jongeren de juiste vaardigheden ontwikkelen om onze digitale samenleving mee vorm te geven."

Persoonlijke projecten
"De geselecteerde projecten zijn stuk voor stuk gegroeid vanuit de noden in het klaslokaal en zijn door de scholen zelf uitgewerkt. Zo garanderen we dat ze echt beantwoorden aan een bestaande vraag. Het is van essentieel belang dat kinderen en jongeren de juiste vaardigheden ontwikkelen om onze digitale samenleving mee vorm te geven", besluit Crevits.