Vias wil nultolerantie alcohol voor jonge bestuurders

Het verkeersinstituut Vias wil dat er voor beginnende autobestuurders en motorrijders een nultolerantie op het vlak van alcohol wordt ingesteld. Dat is een van de concrete maatregelen die de organisatie naar voren schuift in haar memorandum voor de komende verkiezingen. Vias Institute pleit daarnaast onder meer voor een helmplicht voor jonge fietsers en voor een verbod op radarverklikkers.

Vias heeft in de aanloop naar de federale en regionale verkiezingen van 26 mei een memorandum opgesteld met tien concrete maatregelen die moeten leiden tot meer verkeersveiligheid. Daarbij pleit de instelling ervoor om voor beginnen bestuurders - de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs - een strengere alcoholnorm in te stellen dan voor meer ervaren rijders.

Stigmatiserend
De stelling dat het om een stigmatiserende maatregel zou gaan, wordt door Vias van de hand gewezen. "In de eerste jaren na het behalen van het rijbewijs is er door onvoldoende ervaring een verhoogd risico op ongevallen. Alcohol heeft bovendien een grotere impact op onervaren bestuurders. Nultolerantie voor het rijden onder invloed van alcohol voor beginnende bestuurders is een effectieve maatregel om dit tegen te gaan", zo luidt de verdediging.

Heel wat mensen zijn voorstander
Het verkeersinstituut wijst er ook op dat 69 procent van de bestuurders onder de 35 jaar zelf voorstander is van die maatregel. Bovendien hebben zeventien Europese landen al een wetgeving die alcohol achter het stuur volledig verbiedt, zo wordt nog benadrukt.

Fietshelm voor kinderen
Vias wil daarnaast ook de fietshelm verplicht maken voor kinderen onder de veertien jaar. Fietsers lopen bij zowat een op de drie zware ongevallen een letsel aan het hoofd of hersenen op, stelt Vias. Bij kinderen tussen 0 en 14 jaar is dat zelfs in een op de twee gevallen.

Radarverklikkers en mobiele controles
Daarnaast stelt Vias nog voor een verbod in te stellen op radarverklikkers die mobiele controles aankondigen. "Het verklikken van mobiele flitslocaties schaadt de verkeersveiligheid, want het geeft sommige bestuurders het gevoel dat ze onaantastbaar zijn", zo luidt de redenering.

Veiligere wegen
Voorts wordt nog voorgesteld om werk te maken van een veiligere weginfrastructuur, met meer aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Ook wil het verkeersinstituut efficiëntere snelheidscontroles, een snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders en een verdere veralgemening van een zone 30 in stads- en dorpscentra.

Ook de files aanpakken
Vias wil ook een globale aanpak van structurele files via kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit.