Verzekering dekt alle terreurschade

Slachtoffers van een terreuraanval zijn binnenkort altijd verzekerd. De verzekeringssector heeft daarover samen met minister van Economie Kris Peeters (CD&V) een regeling uitgewerkt die nog voor de zomer wordt doorgevoerd. Dat schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws.

Een verzekering dekt doorgaans de schade van brand of ontploffing - dus van een bomaanslag - maar niet de schade die een terrorist aanricht als hij bijvoorbeeld met een vrachtwagen op een menigte inrijdt. Bovendien waren sommige openbare plaatsen niet gedekt door een objectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Peeters heeft nu samen met sectorfederatie Assuralia, de verschillende overheidsdiensten en het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme een regeling uitgewerkt waardoor alle slachtoffers van een terreurdaad vergoed worden, ongeacht de plaats en de methode van de aanslag. Dat geldt ook voor Belgen die het slachtoffer zijn van een aanslag in het buitenland.

Snellere vergoeding
Door de nieuwe wet worden slachtoffers ook sneller vergoed: uiterlijk na één jaar. Om de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt ook één enkele verzekeraar aangesteld voor de vergoeding van de lichamelijke en de morele schade.