Verkopen aan de deur: dit zijn de nieuwe regels

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft samen met de sector een gedragscode opgesteld voor huis-aan-huisverkopers. Die moet een einde maken aan opdringerige verkopers. Zo zouden ze bijvoorbeeld niet meer mogen langskomen na acht uur 's avonds. Van de vijftig aangeschreven bedrijven hebben er nog maar negentien de code ondertekend.

Enkele beloftes uit de gedragscode zijn geen bezoeken na 20 uur, het verkooppraatje stoppen zodra de klant laat merken dat het storend of ongepast is, en bij het begin duidelijk maken waarover de verkoop precies gaat. "19 van de 50 aangeschreven bedrijven hebben die al ondertekend", aldus Peeters over de nieuwe gedragscode. "Ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor de anderen. Het zou in ieder geval goed zijn voor het imago van de hele sector dat zo veel mogelijk bedrijven ze ondertekenen."

Strafrechtelijk vervolgen
De code slaat op elke vorm van directe verkoop, ook op straat of in een winkelcentrum. Maar het is vooral gericht op de huis-aan-huisverkopers. Peeters is ervan overtuigd dat de toepassing van de gedragscode verzekerd is. Zo kan de niet-naleving strafrechtelijk worden vervolgd. Ook moeten de bedrijven steekproeven doen bij de klanten om na te gaan of de gedragscode werd nageleefd.

Op de website van de federale overheidsdienst Economie komt er een lijst met de bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend. Ten slotte komt er een jaarlijkse evaluatie, waarbij ook de consumentenorganisaties worden betrokken.

Dit zijn de regels:

  • Geen verkoop voor 9 uur en na 20 uur
  • De verkoper contacteert niemand die op de bel-mij-niet-lijst staat
  • Meteen zeggen wie de opdrachtgever is, wat wordt verkocht en wat het doel van het gesprek is
  • Aandringen is verboden
  • Geen verkoop aan klanten die anderstalig zijn. Ook niet aan blinden of doven
  • “Bijzonder gereserveerd” zijn tegenover ouderen, gehandicapten en kansarmen
  • Niets verkopen aan minderjarigen
  • De verkoper moet alle contactgegevens doorgeven