VDAB: 1 op de 10 maakt geen kans op job in privé

Van de 184.000 Vlaamse werkzoekenden zijn er een kleine 18.000 van wie de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB oordeelt dat ze geen kans maken op een job in de reguliere economie. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), en staat vandaag in De Tijd.

De 18.000 werkzoekenden staan op een wachtlijst om te werken in de sociale economie, zoals in een beschutte werkplaats, of worden voorbereid op een baan in de sociale economie. Van 6.700 werkzoekenden oordeelt de VDAB zelfs dat ze wegens sociale, medische of psychische redenen niet in aanmerking komen voor een baan, zelfs niet in de sociale economie.

Volgens Bothuyne maakt de VDAB er zich te gemakkelijk van af. "We willen elk talent benutten en vinden dat de VDAB meer moet inzetten op de activering van zwakkeren op de arbeidsmarkt."

Maar de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst ontkent dat. "We zetten wel degelijk projecten op om die mensen te helpen. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Want bij sommigen blijkt het niet haalbaar om ze naar werk te begeleiden."