Vanaf nu werken we voor onszelf

Vandaag is het Tax Liberation Day voor Belgische werknemers, net als vorig jaar op 27 juli. Dat is de op een na laatste datum van de 28 landen van de Europese Unie. De laatste plaats is net als vorig jaar voor Frankrijk (29 juli). Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari, gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek.

De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om zijn belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. In 2017 was er geen belastingvermindering voor werknemers en werkgevers in België, waardoor de Tax Liberation Day voor werknemers opnieuw op 27 juli valt. "Belgen zijn de tweede duurste arbeidskrachten in de EU, maar komen pas op de tiende plaats op het vlak van netto-inkomen", legt onderzoeker James Rogers uit.

Loonlasten
Bijna de helft (44,4 procent) van de loonlasten in de EU-landen - bijdragen die werkgevers betalen aan de sociale zekerheid bovenop de brutolonen - is grotendeels onzichtbaar voor werknemers. "In landen met vlaktaks blijven de fiscale lasten op arbeid voor doorsnee werknemers nog steeds hoger (45,5 procent) dan in landen met een progressief belastingsysteem (44,6 procent), een kloof die sinds 2010 nog groter is geworden."

De Belgische overheid houdt volgens Rogers meer loonlasten in op het salaris van een doorsnee werknemer dan om het even welk EU-land. "België is nu het land dat de tweede hoogste belasting op arbeid heft binnen de Europese Unie. Een werkgever besteedt in België voor een doorsnee werknemer 2,15 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. En het 'reële belastingtarief' (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 procent, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 procent."

Bemoedigend
Het is volgens Rogers "bemoedigend" om van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de bevestiging te horen van nieuwe belastingverlagingen en lasten die het nettoloon van de werknemers zouden kunnen verhogen en de kosten voor werkgevers zouden kunnen verlagen in 2018. "Maar op dit moment zien we nog geen verandering. Belgen blijven tot vijf weken langer werken dan de Zweden om hun belastingen te betalen. Toch hebben ze reden om optimistisch te zijn voor volgend jaar."