UZ Gent rekent extra kosten voor tweede opinie en ingewikkeld dossier, De Block niet akkoord

In het UZ Gent wordt een forse meerkost aangerekend voor ingewikkelde dossiers en voor een tweede opinie, als patiënten van een ander ziekenhuis komen. Die extra kosten worden aangekondigd op affiches die in het ziekenhuis hangen. Volgens organisaties van patiënten en ook minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) kan en mag dat niet. Het UZ zegt alvast vast te houden aan de regeling, maar is niet het enige ziekenhuis dat extra kosten aanrekent.

In het UZ Gent hangt sinds twee weken op verschillende afdelingen een affiche waarop staat dat patiënten in sommige gevallen extra moeten betalen. Het gaat om een meerkost van 58,86 euro, die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De extra kosten worden aangerekend voor zowel een eerste afspraak in het kader van een ingewikkeld dossier als voor een tweede opinie op vraag van de patiënt. Een arts moet je hele dossier dan bestuderen en dat kost tijd, verdedigt het ziekenhuis zich.

"Geen nodeloos beroep op expertise"
Veel patiënten stellen zich vragen bij de maatregel, maar Karlien Wouters, woordvoerder van het UZ Gent verklaart de meerkost door de tijd van de artsen in rekening te brengen. "We willen voor onze patiënten voldoende ruimte maken en daar komt een kost bij kijken." Met de maatregel voor de ingewikkelde dossiers wil het UZ Gent dan weer vermijden dat patiënten nodeloos beroep doen op hun expertise. "We willen dat mensen die academische zorg nodig hebben, geholpen kunnen worden in het ziekenhuis."

"Spijtige zaak"
Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams patiëntenplatform, vindt de maatregel een spijtige zaak. Het UZ Gent heeft intussen wel beslist dat het patiënten beter wil uitleggen waarom de maatregel genomen wordt. Ook het UZA, in Antwerpen, rekent in theorie een vaste kost aan van 165 euro voor een tweede opinie. Maar het ziekenhuis zegt dat dat in de praktijk maar zelden gebeurt.

De Block niet akkoord
Volgens minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, is een second opinion gewoon een nieuwe consultatie waarvoor het normale tarief betaald moet worden, en dus geen extra kosten aangerekend mogen worden. De zaak van de zogenaamde ingewikkelde dossiers zal de minister verder onderzoeken.