Tweede gezin opgesloten in Gesloten Centrum 127 bis Steenokkerzeel

Er zit een tweede gezin opgesloten in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdagavond op Twitter.

"Tweede illegaal gezin opgesloten in Gesloten Gezinsvoorziening Steenokkkerzeel. Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd", zo luidde de tweet van Francken.

"Niet vrijwillig teruggekeerd'
Volgens de woordvoerster van de staatssecretaris, Katrien Jansseune, gaat het om een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidzjan. "Ze zijn uitgeprocedeerd en hebben meerdere bevelen gekregen om België te verlaten", zegt ze. "Ze hebben het hele cascadesysteem doorlopen: ze zijn niet vrijwillig teruggekeerd en zijn ontsnapt uit de open terugkeerwoningen. De ultieme stap is dan gedwongen terugkeer via de gesloten gezinseenheden."

Sinds midden augustus verblijft er al een Servisch gezin in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Woensdag had de Antwerpse raadkamer nog een procedure van dat gezin tegen de maatregel afgewezen. "De weg ligt juridisch open. We werken verder", gaf Franken in een reactie te kennen op Twitter. Tegen de beslissing van de raadkamer is wel nog beroep bij de kamer van inbeschuldigingsstelling mogelijk.

Ophef
De woonunits in het gesloten centrum veroorzaakten heel wat ophef. Vorige week trokken nog vijftien middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing te vragen van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van de betrokken gezinnen regelt. Op 22 augustus verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek van het gezin tot schorsing van de uitwijzing, maar een nieuwe asielaanvraag zorgde voor nieuw uitstel van de uitwijzing.