Tommelein: "Geen benzine meer na 2035"

Vanaf 2035 mogen in Vlaanderen geen wagens meer verkocht worden met verbrandingsmotoren. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Die doelstelling staat ook in de Vlaamse energievisie die vandaag goedgekeurd werd door de regering.

De Vlaamse energievisie zet de bakens uit tot 2050 en toont de accenten die Vlaanderen wil leggen op vlak van energie. Ze kwam tot stand na overleg met betrokkenen uit onder meer de industrie, de vakbond en de wetenschap.

Concrete streefdoelen bevat de visie niet, want die worden voornamelijk opgelegd door Europa. Om aan de Europese doelstellingen te voldoen, rekent Vlaanderen op warmtenetten, opslag van groene energie en een CO2-belasting.

Warmte
Op dit moment wordt hernieuwbare energie vooral geproduceerd met zon, wind en biomassa. "Na de kernuitstap in 2025 zal warmte steeds belangrijker worden", zegt Tommelein. "Eerst in de vorm van restwarmte, maar daarna ook door middel van geothermie, het gebruik van aardwarmte."

Verder is het opvallend dat Vlaanderen zich in de visietekst niet verzet tegen een CO2-belasting. Die wordt momenteel onderzocht door federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR).

Enkele maanden geleden reageerde Tommelein koeltjes op het idee en verklaarde hij liever te willen stimuleren dan af te straffen. "Maar op termijn zullen we hier toch stappen vooruit moeten zetten", klinkt het vandaag.

Cruciaal daarbij is wel dat de energiefactuur niet omhoog gaat. "Ik heb ook geen zin om mensen die in het verleden een keuze hebben gemaakt op te zadelen met een belasting", aldus Tommelein. "Wie op dit moment dus verwarmt op aardgas, moet daar niet extra voor betalen."

Geen benzine meer
Vlaanderen sluit zich ook aan bij het Europese voornemen om tegen 2035 geen wagens met verbrandingsmotoren meer te verkopen. In 2030 moet meer dan de helft van de wagens in Vlaanderen geen uitstoot meer hebben. Dat zegt Bart Tommelein aan VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester.

Federaal energiepact
Met de energievisie trekt Vlaanderen de onderhandelingen voor een federaal energiepact. Dat moet eind dit jaar klaar zijn. "In dat pact zullen concrete engagementen staan", belooft Tommelein. "Waar bouwen we eventueel nieuwe gascentrales om pieken op te vangen, hoe zorgen we voor opslag van groene energie, enzovoort."

België trekt met het federale energiepact naar Europa, dat van ons land nog dit jaar een energieplan verwacht. "Ik vind het alvast positief dat de Europese commissie zich bereid heeft verklaard voortaan rechtstreeks met Vlaanderen te onderhandelen", besluit de minister.