"Toch wel opvallende bocht van N-VA"

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) spreekt van een "opvallende bocht" van regeringspartij N-VA, nu minister-president Geert Bourgeois haar boskaart opnieuw heeft ingetrokken. "N-VA wou per se dat deze kaart er kwam, omdat ze vonden dat ik onvoldoende actie ondernam om het bos te redden." De Milieuminister zegt wel blij te zijn dat de kaart wordt ingetrokken. 

De Vlaamse regering keurde onlangs de bescherming van 12.300 hectare zonevreemd bos goed. Onlangs werd de gedetailleerde kaart met “meest kwetsbare bossen” vrijgegeven, met een gedetailleerd overzicht van de bossen die de Vlaamse regering wil beschermen.

Eén probleem: op het kaartje stonden ook een aantal bouwgronden aangeduid als beschermd bos. Het kaartje veroorzaakte dan ook heel wat onrust bij eigenaars van bouwgronden en minister Bourgeois besloot om dat kaartje nu terug in te trekken.

Initiatief van Bourgeois
Volgens Joke Schauvliege is de intrekking een initiatief van de minister-president en dus niet van de Vlaamse regering. Ze was op voorhand niet ingelicht over de plannen van Bourgeois. "Ik was zelf verrast en bijzonder verbaasd dat ik plotseling een communicatie kreeg van Bourgeois met de mededeling dat er een beslissing was genomen in de Vlaamse regering."

Schauvliege benadrukt dat ze zelf al jaren waarschuwt voor het opstellen van een boskaart op basis van wettelijke criteria. "Het was vooral de partij N-VA die vond dat er snel een boskaart moest komen op basis van criteria. Het is toch opmerkelijk dat N-VA mij laatst in het Vlaams parlement heeft aangepakt omdat ze vonden dat ik de bomen onvoldoende beschermde. En nu is het precies deze partij die komaf maakt met de boskaart."

Al benadrukt de Vlaamse Milieuminister dat ze blij is dat de bocht gemaakt is. "Mensen zijn nodeloos ongerust gemaakt. Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd en dat iedereen in de Vlaamse regering nu inziet dat dit geen goede manier van werken is", zegt ze. "Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen."

Bekijk ook: