Termont zet verkoper 'neuzekes' aan de kant

Burgemeester Daniël Termont wil een definitief einde maken aan de 'neuzekesoorlog' in Gent, nadat een van de verkopers gefilmd werd tijdens een racistische scheldpartij. "Ik vind dit geen folklore meer. Ik zal maar niet herhalen waarvoor ze mekaar hebben uitgemaakt? Er zijn grenzen. En die zijn overtreden door deze man." Termont heeft de vergunninghouder opgedragen om zijn samenwerking met de betrokken cuberdonverkoper definitief stop te zetten.

De cuberdonverkoper kwam in opspraak, nadat hij gefilmd werd door enkele toeristen die de beelden later op YouTube hebben geplaatst. Daarin scheldt hij zijn concurrent, die iets verderop hetzelfde snoepje verkoopt, uit voor "A piece of shit in two shoes".

De man met Noord-Afrikaanse roots krijgt nog een reeks racistische uitlatingen naar het hoofd geslingerd. "Naar aanleiding van de racistische uitspraken hebben wij onderzocht wat juridisch mogelijk is. De man is niet zelf de vergunninghouder, maar werkt als zelfstandige voor de vergunninghouder. Het is onaanvaardbaar voor het imago van Gent, en bovendien wettelijk niet toegelaten om zo een uitspraken te doen. Ik heb de vergunninghouder laten betekenen dat hij niet meer met deze man mag samenwerken."

Neuzekesoorlog
Indien er tegen de beslissing geen beroep wordt aangetekend, is de neuzekesoorlog een hoofdrolspeler kwijt. Termont hoopt dat zo de rust terugkeert na een hoog opgelopen concurrentiestrijd die dit jaar nog de internationale pers haalde.

De neuzekesoorlog was geëscaleerd, nadat drie karren met cuberdons gestolen werden uit een garagebox en in het water werden gegooid. "Ik zal de concessiehouders en alle medewerkers bij mij roepen en hen de levieten lezen", aldus Termont. "Als er nog één incident is, zal ik alles doen om de vergunning definitief in te trekken." De politie zal erop toezien dat de beslissing wordt nageleefd.