Straks minimumdienst bij spoorstaking?

De ministerraad heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat een gegarandeerde dienstverlening in geval van een spoorstaking invoert. Er is al langer sprake van de invoering van een minimale dienstverlening.

Omdat de sociale partners het niet eens raken, besliste de regering na twee jaar zelf een regeling goed te keuren. De tekst moet eerst nog langs de Raad van State en nadien het parlement passeren.

Al lang discussie
De discussie over een minimale dienstverlening woedt al lang, maar de regering-Michel maakte er een speerpunt van om het erdoor te krijgen. Bij zo’n minimale dienstverlening wordt er voorzien in een beperkt aantal treinritten. om ervoor te zorgen dat de reiziger niet te veel geraakt wordt door een staking.

'Lightversie'
Enkele dagen geleden lag er een 'lightversie' van de minimumdienst op tafel. Zo zouden alle personeelsleden vier dagen voor een staking moeten laten weten of ze al dan niet komen werken. Door de meldingsplicht kan de directie dan op tijd alternatieve dienstregelingen en uurroosters uitwerken, zodat alle treinreizigers 24 uur op voorhand weten of hun trein zal rijden of niet. Er komen ook strenge sancties voor wie verzaakt aan de verplichte registratie. Wie zich niet registreert of zegt te zullen werken en toch staakt, krijgt een blaam in zijn personeelsdossier.

Het voorstel gaat minder ver dan een echte minimumdienst, waarbij het verplicht is om een gegarandeerd aantal treinen te laten rijden en daarvoor het personeel op te vorderen. Maar het zou wel een grote stap betekenen na jarenlange discussie.

Komt het erdoor?
Nu de regering het wetsontwerp heeft goedgekeurd, ligt de weg open voor de gegarandeerde dienstverlening. In het parlement worden niet te veel moeilijkheden verwacht, gezien alle meerderheidspartijen zich achter het voorstel scharen. De grote vraag is nu enkel nog wat de Raad van State zegt. Als die zich negatief uitspreekt over het ontwerp wordt het weer heel wat moeilijker.

Bekijk ook: