"Stook geen hout meer in kachel"

De Vlaamse Milieumaatschappij roept iedereen op om vandaag en morgen geen hout te stoken in kachels of haarden, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is.

Vanmorgen werd een heel hoge concentratie fijn stof gemeten. Dat fijn stof wordt niet goed verdund omwille van de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen. Ook morgen verwacht de Vlaamse Milieumaatschappij hoge concentraties en dus vragen ze om houtverbranding in een kachel of haard uit te stellen. 

Bij zo'n verbranding komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Die stoffen zijn slecht voor gezondheid, PAK's zijn zelfs kankerverwekkend.

Als mensen toch stoken, vraagt de Milieumaatschappij om droog en onbehandeld hout te gebruiken.

Smogalarm
Bij een hoge concentratie fijn stof, wordt vaak het smogalarm afgekondigd, waardoor je trager moet rijden op de snelwegen. Maar volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zijn de concentraties daarvoor nu niet hoog genoeg en gaat het de komende dagen ook waaien.